Edukacja kluczem do zwycięstwa

Edukacja kluczem do zwycięstwa
Edukacja kluczem do zwycięstwa

,,Ucz się, ucz, bo nauka do potęgi klucz! ” – zapewne niejednokrotnie usłyszałeś to od osób bardziej obytych. Jedni mówią, że czas nauki jest świetny, a drudzy, że wspominają go jako najgorszy czas w ich życiu. Jak jest naprawdę? Nie da się tego stwierdzić, bo namacalnie widać, że zdania są różne.

Każdy po zakończeniu szkoły wystawia własną opinię na ten temat. Można zauważyć, że osoby, które obecnie się uczą nagminnie narzekają, aczkolwiek z drugiej strony na myśl przychodzą historie mamy, w których tak niesamowicie szczęśliwie wspomina lata przebyte w szkolnej ławce. Zdaje się, że nauczyciele wtedy byli całkiem innymi osobami, a ich nastawienie zaskakiwało. Zdarzały się oczywiście osobliwości.

W tych czasach też bywają, aczkolwiek przeważnie w odwrotną stronę. Słowo „nauka” jest interpretowana przez każdego odmiennie. Trzeba na to spojrzeć stronniczo. Niektórzy lekcją nazywają całe swoje życie. Zdobywają wiedzę, którą mogą ulokować w danej dziedzinie, aczkolwiek nie myślą, że jest to zasługa szkoły. Natomiast są ludzie, dla których edukacja kojarzy się jedynie z tonami książek, ocenami wstawianymi do dziennika. Cóż, można by rzec, że w każdym z tych stwierdzeń jest trochę prawdy.

Trzeba pamiętać, że ludziom, którzy się uczą, mają wzorowe wyniki jest łatwiej w życiu, bowiem dostać się na dobre studia nie jest tak bardzo łatwo. Jeżeli ktoś chce kształtować się w kierunku np. medycyny, nauka jest konieczna, a zdobyta wiedza będzie wtórować przez cały czas wykonywania swojego zawodu. Żadna omyłka nie jest dozwolona. Osoby, które mają problemy z wiedzy, mogą się kształtować praktycznie. Praca fizyczna przeważa nad umysłową. To jednak nie powinno zrażać młodych osób do zdobywania wiedzy, ponieważ z czasem docenią te godziny spędzone na mozolnym powtarzaniu usypiającego materiału na egzamin.

Streszczając: zdobyta wiedza i umiejętności towarzyszą nam nieprzerwanie, a przykładem może być czytanie i pisanie. Edukacja daje niemało kluczy, a tylko do nas należy decyzja czy ich użyjemy.